Účetnictví č. 10/2019

Využívání osobních automobilů pro podnikatelskou činnost – téma, kterému jsme se věnovali již v předchozím čísle a v desátém čísle časopisu Účetnictví v něm pokračujeme, tentokrát z pohledu operací, které vznikají v souvislosti s provozem osobního automobilu, jako např. odpisy, opravné položky, technické zhodnocení, náklady spojené s jeho provozem, používání v pracovněprávních vztazích.
Běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní. Abychom vám alespoň trochu usnadnili komunikaci se správcem daně, procházíme postupně důležitá ustanovení daňového řádu. Aktuální článek se zaměřuje na opravné a dozorčí prostředky a odvolací řízení.
Vaší pozornosti by neměly ujít ani další odborné příspěvky zaměřené např. na zápůjčky, úvěry, výpůjčky a výprosy z hlediska daně z příjmů anebo na problematiku úhrady neprokázaných výdajů z pracovních cest.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 10. 2019

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 10/2019

Müllerová L., Vrána J.: Provoz osobního automobilu při podnikání

Korespondence se správcem daně: Opravné a dozorčí prostředky a odvolací řízení

Na hodině účetnictví

Sedláková E.: Zápůjčka, úvěr, výpůjčka a výprosa z hlediska daně z příjmů

Rejmont V.: Nekončící trable zaměstnavatele s doručováním písemností zaměstnanci

Jouza L.: Právní ochrana před konkurenčním jednáním

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami 7

Huleš J.: Elektronické právní jednání

Jouza L.: Změny v doprovodných předpisech k zákonu o zpracování osobních údajů

Salačová M.: Úhrada neprokázaných výdajů z pracovních cest

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Listopad 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí