Účetnictví č. 1/2019

 

První číslo letošního ročníku časopisu Účetnictví přináší řadu zajímavých informací.
Jak posuzovat případy, kdy zahraniční subjekt přesídlí nebo se přestěhuje do ČR, kde nebyl plátcem, ale uskutečňoval zde transakce, které za něj zdaňovali jeho čeští odběratelé. Mají se tato dřívější tuzemská zdanitelná plnění počítat do jeho obratu pro DPH, anebo se začíná jeho obrat počítat až od změny skutečného sídla? Touto problematikou se zabýval Koordinační výbor, seznámíte se s jeho závěry.
Pokračujeme v našem seriálu věnovaném Českým účetním standardům pro podnikatele. Tentokrát jsme se zaměřili na ČÚS č. 018, který stanovuje základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků.
Pokud se jedná o oblast daně z příjmů, Vaší pozornosti by neměl ujít článek, který se detailněji věnuje základu daně z příjmů fyzických osob a jeho úpravám.
Další ze série článků k vybraným ustanovením daňovému řádu je tematicky zaměřen na vymezení lhůt.
Od 1. 1. 2019 se zvýšila minimální mzda na 13 350 Kč za měsíc. Dopady, které přináší její navýšení, shrnuje jeden z dalších odborných příspěvků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 1. 2019

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2019

Děrgel M.: Koordinační výbor k registraci plátce DPH

Český účetní standard pro podnikatele č. 018 –  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Sedláková E.: Základ daně z příjmů fyzických osob a jeho úpravy

Korespondence se správcem daně: Lhůty

Smlouva o ubytování

Rychlé přehledy. Daňový řád – hlavní zásady

Na hodině účetnictví

Jouza L.: Právní důsledky vyšší minimální mzdy

Rejmont V.: Následky a odškodnění těžkého pracovního úrazu pohledem českého strážce ústavnosti

Kuneš Z.: Kdy se z osoby povinné k dani stane podle zákona o DPH identifikovaná osoba?

Novotný L.: Vybraná problematika vztahující se k úmrtí napříč legislativou

Účetní roku 2018: Již známe vítěze!

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Únor 2019 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů