Účetnictví č. 9/2018

Deváté číslo časopisu Účetnictví otevírá okénko do problematiky praní špinavých peněz a povinností účetních v této oblasti.
Zákon o dani z přidané hodnoty upravuje základní pravidla pro přiznávání DPH i pro nárokování odpočtu daně, která jsou poměrně složitá. Plátci často chybují, daň přiznávají z časového hlediska nesprávně. Časové posuny v oblasti DPH řeší § 104. Jeho praktické aplikaci se věnoval i Koordinační výbor v příspěvku, který byl uzavřen v květnu tohoto roku. Zpracovaný komentář shrnuje přijaté závěry.
Vaší pozornosti by neměl ujít článek, který se zabývá možným účetním zachycením a oceňováním kryptoměn ve vazbě na principy jejich současného fungování a zdaňování případných výnosů.
Jakým způsobem zdanit příjem fyzické osoby z úplatného převodu podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, popř. za jakých podmínek je tento příjem osvobozen od daně z příjmů - to je další odborné téma, kterému se věnujeme na stránkách tohoto čísla.
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost - jeden z nejčastějších výpovědních důvodů, který se však stává v mnoha případech i předmětem soudních sporů.  Seznamte se s aktuálním judikátem Nejvyššího soudu ČR.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 9. 2018

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 9/2018

Králová M.: Účetní a „praní špinavých peněz“

Děrgel M.: Koordinační výbor k nesprávně později přiznané DPH

Čížek L.: O kryptoměnách obecně, o jejich účetním zobrazení a daňové souvislosti (2.)

Dvořáková L., Bíba O.: Benefity Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0

Rychlé přehledy. Insolvenční zákon (2.)

Huleš J.: Malá „sankční“ historie

Na hodině účetnictví

Sedláková E.: Zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci

Jouza L.: Změny v pracovnělékařských službách pro zaměstnavatele

Rejmont V.: Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost

Novotný L.: Základní zásady správy daní

Co nového v poradenském a informačním softwaru Účetní poradce (Pilátová J., Velková M.)

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Říjen 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů