Účetnictví č. 8/2018

V osmém čísle časopisu Účetnictví bychom Vás chtěli upozornit na významný judikát Nejvyššího správního soudu, v němž se zabýval možností odmítnout nárok na odpočet daně plátci DPH, jehož dodavatel příslušnou daň sice přiznal, ale DPH nebyla odvedena na samém počátku celého obchodního řetězce subdodavatelem. V připraveném komentáři naleznete právní argumentaci NSS.
Doba uschovávání mzdových písemností se odvíjí od toho, co je jejich obsahem a jaká práva a povinnosti z nich vyplývají. Archivací mzdové agendy se zabývá dalších z odborných článků.
Problematika digitálních měn nabývá stále více na aktuálnosti. Seznámíme Vás se základními principy fungování transakcí s bitcoiny či jinými kryptoměnami, společně se zamyslíme nad tím, jak je vykazovat v účetní závěrce.
Seriál článků k převodním cenám uzavíráme posledním příspěvkem, který se zaměřuje na vyplnění samostatné přílohy daňového přiznání – přehledu transakcí se spojenými osobami.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 8. 2018

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 8/2018

Vnitropodniková směrnice: Účtový rozvrh

Pfeilerová J.: Převodní (transferové) ceny III.

Čížek L.: O kryptoměnách obecně, o jejich účetním zobrazení a daňové souvislosti

Na hodině účetnictví

Rychlé přehledy. Insolvenční zákon

Rejmont V.: Karuselové podvody na DPH ve světle kasačního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR

Huleš J.: „Osmičkový“ rok a účetnictví

Jouza L.: Archivace mzdové agendy

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami 2

Kuneš Z.: Uplatnění DPH při poskytnutí daru, poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku

Ze stanovisek odborníků

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Září 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů