Účetnictví č. 7/2018

Pro účely posuzování osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku je důležité vědět, jak vykládat pojem "bydliště". Daná problematika byla projednávána i zástupci KDP ČR na Koordinačním výboru a s jejich závěry Vám seznámíme v sedmém čísle našeho časopisu.
Převodním cenám se věnujeme v dalším odborném článku, který navazuje na příspěvek publikovaný v čísle 6/2018.
Dalším z témat, na které bychom Vás chtěli upozornit, je poskytování cestovních náhrad u společníků a členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 7. 2018

 

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 7/2018

Děrgel M.: Koordinační výbor k pojmu „bydliště“ pro účely osvobození příjmů z prodeje objektů bydlení

Králová M.: Právní úprava živnosti „účetnictví“ a důležité souvislosti v profesním pojištění

Bíba O., Dvořáková L.: Klíčové komponenty Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0 a jejich charakteristika

Pfeilerová J.: Převodní (transferové) ceny II.

Český účetní standard pro podnikatele č. 017 – Zúčtovací vztahy (3.)

Čížek L.: Aplikace Benfordova zákona v účetnictví (auditu a daních) (2.)

Rejmont V.: Souběh výkonu funkcí – nikdy nekončící příběh?!

Jouza L.: Pracovní volno k péči o dlouhodobě nemocné

Na hodině účetnictví

Zpráva o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2017

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty při poskytování ubytovací služby

Salačová M.: Cestovní náhrady u společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a členů kolektivních
statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

Dotazy a odpovědi

Ohlédnutí za konferencí Top Tax Forum (Králová M.)

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Srpen 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů