Účetnictví č. 4/2018

Dubnové číslo časopisu Účetnictví je plné zajímavých a užitečných informací.
Technické zhodnocení na pronajatém majetku provedené a hrazené nájemcem je jedním z ožehavých daňových témat, které v praxi přináší řadu problémů i otázek, nad kterými se diskutuje. Mezi ně patří i problematika cese nájemní smlouvy. Jak má správně z daňového pohledu postupovat nový nájemce, jestliže původnímu nájemci uhradí zůstatkovou cenu technického zhodnocení, které se souhlasem pronajímatele odpisoval? Odpověď a výklad Finanční správy přináší příspěvek projednávaný na Koordinačním výboru GFŘ a KDP ČR.
Srážky ze mzdy či platu patří k oblastem pracovněprávních předpisů, na které se mzdové účetní a personalisté nejčastěji dotazují. I této problematice se v tomto čísle věnujeme.
Na chyby, ke kterým v praxi dochází při poskytování cestovních náhrad u zahraničních pracovních cest, upozorňuje další z publikovaných odborných příspěvků.
GDPR se blíží, v účinnost vstoupí od 25. 5. 2018. V rámci rychlých přehledů naleznete přehledné prvotní informace, které umožní snadnější a rychlejší orientaci v úpravě nového nařízení EU.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 4. 2018

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 4/2018

Vnitropodniková směrnice: Účetní metody (2)

Dotazy a odpovědi

Cese nájemní smlouvy a technické zhodnocení (Nesrovnal J., Tkáč R., Machala O., Toman P.)

Smlouva o výměnku

Na hodině účetnictví

Rychlé přehledy. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Bíba O., Dvořáková L.: Zamyšlení nad Čtvrtou průmyslovou revolucí

Účetní budoucnosti (Pilátová J.)

Rejmont V.: Nález strážce ústavnosti k exekučnímu postihu nezabavitelné části starobního důchodu cestou exekučního postihu tzv. vkladové pohledávky

Jouza L.: Srážky ze mzdy v roce 2018

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami

Kuneš Z.:  Oprava výše daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Salačová M.: Nejasnosti v souvislosti se zahraničními pracovními cestami

Daněk A.: Které postupy právní úprava zdravotního pojištění nepřipouští?

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Květen 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů