Účetnictví č. 2/2018

 

Pomalu se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Naše čtenáře jistě zaujme článek, který shrnuje důležité informace potřebné pro správné sestavení tohoto daňového přiznání.
Další odborný příspěvek přináší přehled změn v oblasti cestovních náhrad, které nabyly účinnosti 1. 1. 2018.
S účinností od 1. 7. 2017 byl novelou zákona o dani z přidané hodnoty vedle stávajícího institutu nespolehlivého plátce zaveden rovněž institut tzv. nespolehlivé osoby. Kdo se může stát nespolehlivou osobou, se dozvíte v dalším z odborných článků, který jsme zařadili do druhého čísla letošního ročníku časopisu Účetnictví. 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 2. 2018

  

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2018

Sedláková E.: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017

Salačová M.: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2018

Vnitropodniková směrnice: Podrozvahové účty

Smlouva o úschově a skladování

Rozdělení – problematika vzájemných nákladů a výnosů v období mezi rozhodným dnem a dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku (Nesrovnal J., Urban Z., Hlaváč J.)

Rychlé přehledy. Živnostenský zákon

Na hodině účetnictví

Čížek L.: Efektivní daňová sazba a rekonciliace efektivní daňové sazby

Jouza L.: Řešení mzdových sporů

Kuneš Z.: Nespolehlivá osoba – nový institut v zákonu o DPH

Rejmont V.: Fotbalový ostrostřelec v osidlech daně z příjmů

Huleš J.: Apage… od smlouvy, člověče!

Ze stanovisek

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Březen 2018 – důležitá data¨pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů