Účetnictví č. 11/2018

Od roku 2018 jsou v zákonu o daních z příjmů nově upraveny podmínky pro osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců od daně. Nová definice tohoto nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci byla impulzem i pro zpracování příspěvku daňovými poradci k projednání na Koordinačním výboru. Seznámíme Vás se závěry, které vyplynuly z odborné diskuze se zástupci Generálního finančního ředitelství.
Pokud Vás v předchozím čísle zaujal článek, který se věnoval zpracování vnitropodnikové směrnice pro oběh a přezkušování dokladů, jeho pokračování naleznete v aktuálním listopadovém čísle.
Komunikace se správcem daně není pro běžného poplatníka jednoduchá, k tomu je třeba poměrně detailně znát úpravu obsaženou v daňovém řádu. Abyste se začali v oblasti správy daní lépe orientovat, nabízíme Vám první ze série článků věnových tomuto legislativnímu předpisu. Úvodní příspěvek je zaměřen na vymezení správce daně a osob zúčastněných na správě daní.
Zvýšení "rozhodné částky" příjmu od 1. 1. 2019 a jeho dopadu do zdravotního pojištění u vybraných skupin zaměstnanců se věnujeme v jednom z dalších odborných příspěvků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 11. 2018

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 11/2018

Děrgel M.: Koordinační výbor ke zdravotním benefitům zaměstnanců

Vnitropodniková směrnice: Oběh a přezkušování dokladů (2.)

Na hodině účetnictví

Korespondence se správcem daně: Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní

Rychlé přehledy. Daňové doklady podle zákona o DPH (základní informace)

Huleš J.: Malá „sankční“ historie (3.)

Jouza L.: Právní úprava odpočinku

Rejmont V.: Právo odepřít (nejen v řízení trestním) výpověď

Kuneš Z.: Povinnost přiznat DPH při prodeji poukazů a woucherů, datum uskutečnění zdanitelného plnění

Krmelová J.: Práce s kontingenčními tabulkami 3 

Daněk A.: Zdravotní pojištění a zvýšení „rozhodné částky“ příjmu od 1. 1. 2019 v příkladech

Dotazy a odpovědi

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Prosinec 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů