Účetnictví č. 10/2018

Jak ocenit náročnou a kvalifikovanou práci účetních a přitom zůstat konkurenceschopným na trhu a oslovit zákazníky? Otázka, na kterou lze velmi těžko odpovědět. Určitý návod, jak postupovat při cenotvorbě externě poskytovaných účetních služeb, vám nabízí první z odborných článků časopisu Účetnictví č. 10/2018.
Vnitropodnikové směrnice vypracovávají účetní jednotky nejen proto, aby splnily povinnosti, které jim ukládá legislativa, ale také proto, že jim umožňují efektivně nastavit a řídit vnitřní procesy. Tentokrát jsme se zaměřili na oběh a přezkušování dokladů.
Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) musí při své personální činnosti uplatňovat i zaměstnavatelé. Co vše se považuje za osobní údaje zaměstnance, jak s nimi nakládat či kdy je zapotřebí souhlas zaměstnance se zpracováním - na to vás upozorníme v dalším odborném příspěvku.
Seznámíme vás také s aktualizovaným Koncepčním rámcem Mezinárodních účetních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 10. 2018

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 10/2018

Králová M.: Ceny externě poskytovaných účetních služeb a možný vzorec pro cenotvorbu

Dvořáková L.: Významné dokumenty v oblasti Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0

Vnitropodniková směrnice: Oběh a přezkušování dokladů

Rychlé přehledy. Insolvenční zákon (3)

Čížek L.: Nový koncepční rámec IFRS

Huleš J.: Malá „sankční“ historie (2.)

Na hodině účetnictví

Smlouva – Pacht

Jouza L.: Nařízení o ochraně osobních údajů GDPR v praxi mzdové účetní

Rejmont V.: Náhrada škody – vadné, nezákonné propuštění zaměstnance

Kuneš Z.: Daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu

Zkreslená výše marže z prodeje zboží ve výkazu zisků a ztrát (Brlica Z.)  

Dotazy a odpovědi 

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Listopad 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů