Účetnictví č. 1/2018

V prvním letošním čísle časopisu Účetnictví naleznete informace ke změnám v účetnictví od 1. 1. 2018.
Další odborný článek je věnován problematice ukončení podnikatelské činnosti fyzické osoby.
Nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích byla podstatným způsobem změněna právní úprava rozdělování zisku v akciové společnosti a ve společnosti s ručením omezeným. Jaká pravidla platí pro zdanění podílu na zisku, který neodráží poměr účasti na základním kapitálu obchodní společnosti, tím se zabýval jeden z příspěvků odsouhlasený na jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR.
Z oblasti DPH jsme zařadili odborný příspěvek, který se zabývá uplatňováním daně z přidané hodnoty u dovozu zboží.
Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance - to je další zajímavé téma, které úzce souvisí s poskytováním cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 1. 2018


OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2018

Děrgel M.: Koordinační výbor ke zdanění podílů na zisku s. r. o. a a. s.

Čížek L.: Změny v účetnictví od 1. 1. 2018

Kout P.: Daňové a jiné souvislosti ukončení podnikatelské činnosti fyzické osoby

Na hodině účetnictví

Český účetní standard pro podnikatele č. 016 – Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím

Rychlé přehledy. České účetní standardy

Jouza L.: Ochrana osobních údajů podle GDPR

Rejmont V.: „Pracovní úraz při práci na zkoušku“ a četné související otázky v nálezu Ústavního soudu České republiky

Kuneš Z.: Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovozu zboží

Novotný L.: Zneužití práva v judikatuře Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské unie se zaměřením na DPH

Salačová M.: Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance při pracovní cestě

Ze stanovisek

Test znalostí

Nové právní předpisy

Fuksová A.: Platební povinnosti: Únor 2018 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů