Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2024

Od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti novela technické vyhlášky o účetních záznamech. Jejím cílem je zjednodušit proces registrace zodpovědných osob a komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu. Zajímá Vás, jak se legislativní změny promítnou do technického řešení v CSÚIS a jak bude realizován postupný přechod na nový způsob komunikace? Pro dotčené subjekty – vybrané účetní jednotky jsme shrnuli ty nejpodstatnější informace.
Vybraným účetním jednotkám, konkrétně příspěvkovým organizacím, je určen i další odborný příspěvek, který se zabývá účtováním kurzových rozdílů.
Co si představit pod pojmem vnitřní kontrolní systém a jaká může být jeho podoba? K čemu může být nestátní neziskové organizaci užitečný? Odpovědi lze nalézt v současném i navrhovaném novém znění zákona o účetnictví a mezinárodních auditorských standardech, jimž se věnujeme na stránkách našeho časopisu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 6. 2024

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2024

Bažant J.: Novela technické vyhlášky o úředních záznamech

Mašková J.: Účtování kurzových rozdílů

Jošt M.: Vnitřní kontrolní systém v nestátní neziskové organizaci z pohledu účetnictví a auditu

Jílek Z.: Finanční kontroly z pohledu digitalizace

Bytel J.: Prevence a osvěta v oblasti zneužití nevýdělečných organizací a zákon č. 253/2008 Sb., ve vztahu k českým nevýdělečným organizacím jako povinným osobám, a jeho novelizace zákonem č. 107/2024 Sb.

Slezáčková N.: Odvod za porušení rozpočtové kázně uložený státnímu fondu

Severa T.: Náhled na nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve věci poskytování služeb účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence

Přehled vybraných právních předpisů od konce prvního čtvrtletí až do začátku druhého čtvrtletí roku 2024

Nabídka vzdělávacích akcí