Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2022

Jedním z témat, na které jsme se v letošním ročníku časopisu zacílili, je právní úprava fondu kulturních a sociálních potřeb a její praktická aplikace. Ve třetím díle našeho seriálu přinášíme odpovědi na dotazy týkající se možnosti a způsobu poskytování plnění z FKSP v souladu s platným znění vyhlášky č. 114/2002 Sb.
V návaznosti na předchozí články, zabývající se především hmotnými prvky výběru auditora pro ověření účetní závěrky, se v zářijovém čísle věnujeme procesní stránce výběru auditora, pokud je účetní jednotka zároveň zadavatelem veřejné zakázky.
V červnovém čísle jsme si podrobněji vysvětlili některé zvláštnosti ve vedení účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Další specifika si přiblížíme v aktuálním vydání časopisu, ta se již týkají obecně vybraných účetních jednotek účtujících dle prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. (tj. nejen výše citovaných subjektů).

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 9. 2022

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 3/2022

Bažant J., Černá M.: Připravovaná změna v rámci centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) 

Čornejová H.: Fond kulturních a sociálních potřeb (3.) 

Severa T.: Vybrané aspekty výběru auditora v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek 

Svobodová J.: Specifika (zvláštnosti) ve vedení účetnictví nejen územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (1.) 

Paroubek J.: Důležitost a obtížnost třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a některé související problémy 

Slezáčková N.: Nepřiměřená délka daňového řízení 

Kortanová N.: Transfery v roce 2022 

Dotazy a odpovědi 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 2. a začátek 3. čtvrtletí roku 2022