Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2021

V rámci veřejného sektoru je digitalizace velkým tématem již několik let. Pokud se týká digitalizace ekonomických procesů na úrovni jednotlivých organizačních složek státu, zde existují značné rozdíly. Jedním z prvních procesů, který zde bývá digitalizován, je výkon předběžné řídící kontroly. A právě na ni jsme se zaměřili v našem příspěvku, pro ilustraci jsme si vybrali oblast výdajových operací.
Pomocný analytický přehled jsou povinny sestavit a předat do Centrálního systému účetních informací státu nejvýznamnější vybrané účetní jednotky v ČR. Seznámíme Vás s tím, jak se od 1. 1. 2022 změní jeho závazný vzor, resp. jaké doposud vykazované informace budou zrušeny.
Poslední novela vyhlášky o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky nabyla účinnosti 21. 4. 2021. Společně si projdeme její novelizovanou úpravu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 12. 2021

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 4/2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři (Bažant J.

Poutník L.: Digitalizace předběžné řídící kontroly v podmínkách OSS 

Kortanová N.: Novinky v Pomocném analytickém přehledu od 1. 1. 2022

Paroubek J.: Nová vyhláška o rozpočtové skladbě a navazující pokyn

Peterová H.: Stravování v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Jošt M.: Dotace v účetnictví nestátních neziskových organizací

Mašková J.: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku neziskovou organizací 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 3. a začátek 4. čtvrtletí roku 2021