Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2021

V souvislosti s návrhem věcného záměru zákona o účetnictví byla velmi diskutovanou oblastí i problematika jednoduchého účetnictví. V nově navrhované úpravě bude zachováno, navrhuje se však nahradit ho novým pojmem „hotovostní účetnictví“. Přinese nová úprava v tomto ohledu nějaké změny? Na tuto otázku se snažíme nalézt odpověď v aktuálním čísle Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.
Předmětem odborných diskuzí je stále oblast peněžních fondů příspěvkových organizací. Zamýšlíme se nad problematickými ustanoveními rozpočtových pravidel v této oblasti ve vazbě na jejich účetní zachycení i nad skutečností, že zásadní legislativní změna je nevyhnutelná.
V červnovém vydání časopisu naleznete také informace o průběhu předávání účetních výkazů vybraných účetních jednotek za uplynulý rok i předávání informací o schválení či neschválení účetních závěrek za rok 2019 do Centrálního systému účetních informací státu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2021

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 2/2021

Bažant J.: Význam výkaznictví v kovidí době 

Černá M.: Předávání účetních výkazů 4.Q do Centrálního systému účetních informací státu v době COVID-19 

Galušková L.: Jak byly schvalovány účetní závěrky v době pandemie koronaviru SARS-CoV-2 

Kubcová H., Tittelbach V.: Jednoduché, nebo hotovostní účetnictví? 

Huleš J., Stejskal V.: Rozdělení jednotky, nebo stavební úprava? – popis jednoho případu 

Paroubek J.: Problém legislativní úpravy rozpočtové skladby 

Lanc J.: K některým otázkám účetnictví vybraných účetních jednotek – jiný názor 

Sluka T., Kortanová N.: Peněžní fondy příspěvkových organizací a možná východiska 

Slezáčková N.: Podjatost státního zaměstnance (úřední osoby správce daně) 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 1. čtvrtletí a začátek 2. čtvrtletí roku 2021