Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Je tu březen a spolu s ním i první číslo letošního ročníku Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, které obsahuje řadu zajímavých a aktuálních témat. Za všechny lze zmínit např. článek shrnující základní informace o vykazování pohledávek v účetnictví některých vybraných účetních jednotek (účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), příspěvek zamýšlející se nad kategorizací nestátních neziskových organizací (vč. srovnání přístupu k této problematice ve vybraných státech EU) či téma poskytování peněžitého příspěvku na stravování v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích a státních podnicích. Vaší pozornosti by neměl ujít ani výklad zabývající se možnými přeměnami jednotlivých nestátních neziskových organizací, a to v souladu se základním právním předpisem upravujícím jejich činnost a ve vazbě na občanský zákoník.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2021

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2021

Kortanová N.: Pohledávky v účetnictví některých vybraných účetních jednotek

Čornejová H.: Peněžitý příspěvek na stravování v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích a státních podnicích 

Kubcová H., Tittelbach V.: Kategorie nestátních neziskových organizací 

Slezáčková N.: Náhrada škody na zdraví státního zaměstnance ve vztahu k dani z příjmu 

Klaban J.: Účetní výkazy za Českou republiku za účetní období roku 2019 v kostce 

Jošt M.: Přeměny nestátních neziskových organizací 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 4. čtvrtletí 2020 a začátek 1. čtvrtletí roku 2021 

Nabídka vzdělávacích akcí