Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2018

V prvním čísle našeho čtvrletníku se opět vracíme k problematice sestavování účetní závěrky nadací a nadačních fondů, navazujeme tak na první část článku publikovaném v loňském roce v čísle 4/2017.
Od 1. 1. 2018 došlo v oblasti účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky k dalším změnám. Tentokrát se zaměříme na inventarizaci vlastního kapitálu a ocenění přírůstků souborů oceněných 1 Kč a souborů sbírek muzejní povahy.
Jedním z dalších témat, kterému věnujeme pozornost, jsou peněžní fondy příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky a postupy účtování, které s nimi souvisejí.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 3. 2018

 

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2018 

Klaban J.: Účetní výkazy za Českou republiku poprvé v plném rozsahu

Kortanová N.: Otázky a odpovědi týkající se vykazování některých skutečností v Pomocném analytickém přehledu

Lanc J.: Novelizace právní úpravy inventarizace vlastního kapitálu a ocenění přírůstků souborů oceněných 1 Kč a souborů sbírek muzejní povahy platná od 1. 1. 2018

Svobodová J.: Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky nadací a nadačních fondů (2.)

Galušková L.: Peněžní fondy příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky

Dotazy a odpovědi

Jouza L.: Komu nelze dát výpověď z pracovního poměru

Rychlé přehledy. Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin

Přehled vybraných právních předpisů za konec 4. čtvrtletí 2017 a začátek 1. čtvrtletí roku 2018