Změna Českých účetních standardů pro podnikatele

29. 12. 2017

Ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 byly pod č.j. MF-4272/2017/28-3 publikovány Změny Českých účetních standardů pro podnikatele, a to v návaznosti na novelu prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. zveřejněnou pod č. 441/2017 Sb.

Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. 1. 2018.

Připravujeme pro Vás komentář k novelám účetních předpisů pro podnikatele, který budeme publikovat v Metodických aktualitách č. 3/2018.