Workshop: Možnosti optimálního nastavení daně z nemovitých věcí z pohledu obce

27. 7. 2021

kompletní info naleznete zde