Výkladové stanovisko FAÚ k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země

16. 3. 2023

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

Finanční analytický úřad FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ.

Úpné znění Stanoviska k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s otázkou „Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?“

Zdroj: www.financnianalytickyurad.cz