Veřejná konzultace ke koncepci nové účetní legislativy

15. 1. 2019

Až do dnešního dne mohla účetní veřejnost reagovat na výzvu na webu a sociálních sítích Svazu účetních České republiky. Za všechny podněty děkujeme!

Svaz účetních ČR všechny podněty ve svých orgánech posoudil a souhrnně dnes postoupil materiál s podněty na věcně příslušné ministerstvo financí.

Vítáme tlak na zavedení principů, které v budoucnu posílí věrný obraz účetního výkaznictví, a podporujeme snahy o snížení administrativní zátěže, která by však neměla být na úkor vypovídací schopnosti účetních výkazů u žádného typu účetních jednotek. Co nejrychleji doporučujeme směřovat k úlevě v administrativních povinnostech vůči veřejným rejstříkům a statistické službě zavedením jednotného standardu pro účetní závěrky v elektronické podobě.

Tolik to nejdůležitější. V konkrétních záležitostech jsme zaslali řadu věcných podnětů a na vývoji účetní legislativy jsme připraveni i nadále spolupracovat!