Věcný záměr nového zákona o účetnictví obsahuje připomínky Svazu účetních České republiky

6. 10. 2020

Rádi bychom vás informovali, že Ministerstvo financí ČR akceptovalo celou řadu našich připomínek k Věcnému záměru zákona o účetnictví – viz vypořádání připomínek zde. Díky této naší spolupráci tak bude právní úprava účetnictví v budoucnu jasnější a konzistentnější.

Současně jsme ale odeslali naši reakci Ministerstvu financí ČR v těch věcech, kde jsme zatím nenašli jednoznačnou shodu. Nadále budeme s ministerstvem diskutovat o právní úpravě, kde vnímáme silný veřejný zájem. Jedná se o v právní úpravu auditu ve veřejné sféře, právní úpravu účetní profese a související důvěryhodnost zveřejňovaných účetních závěrek.

Poděkování patří všem kolegům, kteří si na vypořádání připomínek našli čas i v době doznívající jarní pandemie a vrcholícímu tlaku účetních závěrek. V rámci Svazu účetních ČR jsme již nyní připraveni ke spolupráci v přípravě paragrafového znění zákona.

 

Vypořádání připomínek Svazu účetních ČR zde

Reakce na vypořádání zde