Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balíček

16. 6. 2017

Dne 16. 6. 2017 byl v částce 61 Sbírky zákonů vyhlášen zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tento zákon v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1. července 2017. Novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a některé další zákony. 

Finanční správa ve stejný den zveřejnila na svých webových stránkách "Informaci k daňovému balíčku", která shrnuje nejdůležitější změny dotčených zákonů.

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. vydalo Generální finanční ředitelství několik metodických informací.