Účetní profese se snaží snížit některé negativní dopady novely daňového řádu

14. 6. 2019

Svaz účetních je tradičním partnerem Ministerstva financí České republiky a jako takový je též připomínkovým místem pro účetní a daňovou legislativu. V těchto dnech měla profese možnost připomínkovat navrženou novelu daňového řádu. Účetní profese podporuje elektronizaci státní správy na druhou stranu se však např. vymezuje ke zkrácení toleranční lhůty pro penalizaci. Připadne-li totiž poslední den lhůty pro sestavení a podání daňového přiznání na den před víkendem či svátkem, není již možné, aby byly připsány peněžní prostředky včas na účet správce daně. Pro účetní se tím tak de facto zkracuje termín pro přípravu podkladů k řádnému sestavení přiznání.  Navrhujeme proto zachovat původní znění či alespoň zavedení třídenní bezúročné lhůty. Další připomínky jsou již spíše upřesňujícího charakteru pro udržení právní jistoty daňových subjektů v praxi.