Účetní profese se připravuje na novou legislativu

14. 3. 2023

V jaké fázi se aktuálně nachází novela zákona o účetnictví? Pojďme si situaci shrnout ve chvíli, kdy se, jak se může leckomu zdát, zdánlivě nic neděje. Účinnost je naplánována na rok 2024, je však pravděpodobné, že se ještě o rok odloží.

Souhrnné informace a rozhovor s prezidentkou Svazu účetních ČR Magdalenou Královou přináší Portál POHODA.

Aktuální zákon o účetnictví je platný už více než třicet let a s vývojem ekonomiky, globalizace i digitálních platforem si určitě zaslouží změnu. V tuto chvíli je již na stole paragrafové znění nového zákona. Práce na legislativě začaly už před více než čtyřmi lety diskusemi a přípravou věcného záměru zákona o účetnictví. Události posledních měsíců a let však tento proces ovlivnily a nepokračuje tak rychle, jak se původně předpokládalo.

STORMWARE jako přední výrobce ekonomického systému POHODA celou situaci samozřejmě pravidelně sleduje a zajímá se o to, v jaké fázi se znění zákona nachází, aby stihl všechny novinky do programu včas zapracovat. Jsme také v kontaktu se Svazem účetních České republiky, který je součástí Národní účetní rady a je aktivní i v rámci pracovní skupiny při Ministerstvu financí a který se na přípravě nové legislativy prakticky od počátku podílí. Máme tedy ty nejčerstvější informace, jak situace momentálně vypadá.

„Aktuálně probíhá vnější připomínkové řízení, jehož jsme se koncem roku 2022 samozřejmě zúčastnili. Bohužel v tomto bodě nabraly práce na legislativě určitý skluz a na vypořádání odborná veřejnost stále čeká. Možná však právě proto, že jsme při tvorbě nového zákona od počátku, vnímáme též řadu konsekvencí, bez nichž nejde připomínky odborné veřejnosti kvalifikovaně vypořádat,“ popisuje Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky.

Jedná se zejména o tzv. doprovodný zákon, který nutně musí promítnout změny vyvolané novým zákonem o účetnictví do souvisejících předpisů. Tím bude například zákon o daních z příjmů, ale nejen on. Dále je pak nutná též příprava vyhlášek, které jsou podzákonnou normou a do zákona o účetnictví musí pečlivě a jednoznačně „zapadnout“.

„Samozřejmě, že nás zpoždění prací netěší. Obavy z něho ale nejsou na místě. Jako zástupce účetní profese cítíme, že je lépe účinnost nového zákona odložit a veškeré souvislosti zpracovat s maximální péčí a v součinnosti regulátora s odbornou veřejností, než vyvinout tlak na rychlé vypořádání a tlačit na přijetí zákona v původním termínu za cenu například výkladových nejasností,“ vysvětluje Magdalena Králová.

Ve věcném záměru zákona o účetnictví je sice uvedena předpokládaná účinnost od 1. 1. 2024, ale Ministerstvo financí již avizovalo, že považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení účetních jednotek s novou právní úpravou, která bude na půdorysu věcného záměru nového zákona o účetnictví vytvořena, a je proto nutné, aby zákon nabyl účinnosti alespoň dvanáct měsíců po vstupu nového zákona v platnost, vždy však od 1. ledna.

Je tedy možné naprosto legitimně očekávat, že nyní v rámci vypořádání připomínek ministerstvo odloží platnost nového zákona až do roku 2024. To znamená, že novým zákonem o účetnictví bychom se řídili až od 1. 1. 2025.

 

Co se s novým zákonem o účetnictví změní?

Podle prezidentky Svazu účetních ČR se řada společností již těší na úpravu funkční měny a možnost v této jiné měně účtovat i platit daně. Evolucí je zcela jistě též posun od úpravy účtování samotného k úpravě toho, k čemu účetnictví směřuje, a to je k účetním výkazům.

Dokonce ani příprava na novou účetní legislativu nebude vždy nutně znamenat ztížení procesů na úseku účetnictví. Naopak v rámci snižování administrativní zátěže nastane významné zjednodušení v účetnictví malých firem i neziskových organizací, ale i úplné osvobození od vedení podvojného účetnictví pro živnostníky bez výjimky.

 

Zdroj: www.portal.pohoda.cz