Účast na valném shromáždění České společnosti ekonomické

28. 11. 2019

Do třetice v náročném, ale velmi přínosném dni, přijala prezidentka Svazu účetních České republiky pozvání prezidenta České společnosti ekonomické Kamila Galuščáka a zúčastnila se v budově Institutu ekonomických studií valného shromáždění této partnerské profesní organizace. U příležitosti této akce byly též předány ceny II. Ročníku Mladý ekonom roku, vítězem se letos stal Vladimír Novák a Andrei Matveenko, kteří se ve své vítězné práci zabývali rozhodováním při zavádění nových politik v podmínkách nejistoty.

Následovala panelová diskuse o rozpočtové odpovědnosti za účasti Jana Pavla člena Národní rozpočtové rady.

Svou podporou dané akci dává Svaz účetních najevo, že účetnictví vnímáme nejen v úzké souvislosti s daněmi, ale též jako kategorii pro ekonomická rozhodování, a to i pro rozpočtové řízení a veřejný sektor. Děkujeme za pozvání.