Tisková zpráva Výkonného výboru Svazu účetních České republiky k organizační struktuře Svazu účetních v České republice

18. 1. 2016

Vážení,

Svaz účetních České republiky, z.s. Vám tímto oznamuje, že ke dni 1. 1. 2016 funguje s novou organizační strukturou. Tato skutečnost, je vyústěním téměř dvouletého procesu transformace, který umožnila rekodifikace soukromého práva.

Ze zákona se organizační jednotky Svazu účetních s delegovanou právní subjektivitou staly ke dni nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., „nový“ občanský zákoník, tj. k 1. 1. 2014 pobočnými spolky hlavního spolku Svazu účetních, IČ 00571288. Poté následovala diskuse v rámci široké členské základny, která v druhém pololetí uplynulého roku 2015 vyústila ve schválení a v realizaci Projektu rozdělení spolku Svaz účetních odštěpením.

Výsledkem je vznik samostatných spolků, které se na základě vlastního rozhodnutí a za účelem uplatňování společného zájmu reprezentovat účetní profesi, sdružily ve smyslu § 214 odst. 2 Občanského zákoníku ve Svaz.

Svaz účetních České republiky, z.s. se sídlem Jugoslávská 567/16, Praha 2, jakožto svazový spolek, který je nositelem ochranné známky „Svaz účetních“ a „Komora certifikovaných účetních“, si Vám dovoluje představit nově vzniklé samostatné spolky, jež jsou výhradně oprávněny ve svém názvu užívat toto právem chráněné označení:

Členské spolky Svazu účetních viz. https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/

Fungování Svazu účetních z organizačních důvodů doplňují: Svaz účetních ZO Ostrava - IČ: 18051049 a pobočka Svazu účetních Olomouc

Závěrem bychom Vás rádi ujistili, že i nově ustavený svazový spolek, garantuje osvědčené produkty Metodické aktuality a Účetní poradce. V rámci metodické činnosti kontinuálně pracují odborná kolegia (metodické rady) stejně jako v rámci „Systému certifikace účetní profese v ČR“ nezávislý orgán Komitét pro systém certifikace a vzdělávání účetní profese v ČR Svazu účetních. Vážíme si rovněž návaznosti na již tradiční dlouhodobou spolupráci s Ministerstvem financí ČR a partnery v rámci Národní účetní rady na úseku tvorby účetní legislativy a interpretací.

Těšíme se, že i v novém organizačním uspořádání budeme ve všech zmíněných aktivitách i každodenní práci pro posilování účetní profese společně pokračovat.

Praha 18. 1. 2016

Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních