Tisková zpráva: V září zasedala Rada Svazu účetních České republiky

24. 9. 2021

Dne 18. září 2021 si zástupci Svazu účetních udělali pracovní sobotu a zasedli k pravidelnému jednání Rady Svazu. Rada je po sněmu delegátů druhý nejvyšší orgán Svaz účetních České republiky, který minimálně jednou ročně zasedá, aby vyhodnotil plnění usnesení sněmu, hospodaření a směr, kterým se Svaz účetních vydává.

Akce proběhla tentokrát v pražských Holešovicích a sobotní termín se osvědčil jako vyhovující, jak pro zástupce, kteří jsou zaměstnaní a museli by čerpat dovolenou, tak pro ty, kteří jsou natolik vytížení, že se kompromis v datu v pracovní den těžko hledá.

Samozřejmě jsme se malinko ohlédli do uplynulého roku. Prezidentka Magdalena Králová přednesla Zprávu o činnosti výkonného výboru a stručně zmínila oblasti práce, kde Svaz, věříme že úspěšně, působí. Za konkrétní zmínku stálo připomenutí pedagogické on-line konference „Učíme účetnictví on-line – komplikace nebo výzva?“, která se vysílala jak jinak než on-line, ze sídla Svazu účetních prakticky rok poté, co došlo z důvodu pandemie k uzavření škol. Z legislativní činnosti určitě stála za zdůraznění aktivní role účetních v přípravě nové účetní legislativy a významného úspěchu, kterého zástupci Svazu účetních docílili v úpravě obsahové náplně živnosti „Účetní poradenství. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“. Na jaře tohoto roku se na stole objevil návrh, kdy měl být v českém právní řádu naprosto ojediněle vymezen předmět živnosti též negativně ve vztahu ke zpracování daňových přiznání.  Sestavením veškerých daňových tvrzení se účetním přímo zakazovalo. Řadou diskusí a jednání s profesními partnery a zejména s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem financí ČR se daný návrh do právní úpravy nakonec nedostal. Naopak se nám podařilo při respektování výlučnosti daňového poradenství otočit situaci prakticky téměř o 180 stupňů a prosadit oprávnění vést evidenci pro daňové účely a sestavovat podklady pro daňová přiznání. Tato skutečnost bude pro účetní významná zejména pro pojistná plnění ve vztahu k chybně spočítaným daním.

Po seznámení se s vyrovnaným hospodařením Svazu jsme se už věnovali pohledu do budoucna, jaká je a má být pozice účetních a jaká je úloha Svazu účetních a členských spolků v profesním životě účetních. Diskutovali jsme naše tradiční publikace časopisy Účetnictví a Metodické aktuality a nový on-line informační systém Daně pro lidi, na němž odborně participujeme. Novinkou je projekt  akademie „Svobodná účetní“, který vznikl za účelem přivést do profese a zejména na trh účetních služeb nové kvalifikované účetní. Úspěšné absolvování akademie je též vstupenkou do našeho Systému certifikace a věříme, že ji úspěšní absolventi a absolventky využijí. Představena byla „certifikace účetních 2.0“, tzn. že Systém certifikace účetní profese prošel opět po deseti letech významnou revizí tak, aby nejen odpovídal zpracovávání účetnictví a účetních výkazů ve 21. století, ale současně byl více atraktivní pro adepty certifikace, třeba snížením počtu certifikačních zkoušek. Podrobnosti se v některém z příštích čísel určitě dozvíte. Bohatou diskusi si zasloužilo i profesní pojištění a úloha regionálních členských spolků v době, kdy hlavní aktivity (tj. vzdělávání) prošlo v důsledku pandemie výrazným útlumem a změnou reprezentovanou rozšířenými on-line kurzy. Ačkoli vítáme nové formy nejen práce účetních, ale i forem vzdělávání, vnímáme, že úloha členských spolků je nezastupitelná. Věříme na osobní setkávání a neformální vazby v profesi, ale i na specifika jednotlivých regionů či Komory certifikovaných účetních, které mohou jednotlivé spolky svým členům navíc k univerzálním akcím Svazu účetních přinést. Řeč samozřejmě přišla i na vnitřní uspořádání a potřebě po téměř deseti letech fungování nového občanského zákoníku zareagovat na potřeby, která přináší praxe.

Výzev je hodně, ale sobotní jednání ukázalo, že chuť do práce a duch profesní pospolitosti nám nechybí, takže i covidová krize je pro nás výzvou a těšíme na spolupráci a aktivní život se Svazem účetních.