Tisková zpráva: Účetní veřejnost trápí nemožnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob

10. 2. 2022

V rámci živnosti „Účetní poradenství. Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence“ spolupracují účetní úzce s podnikateli – fyzickými osobami nad přípravou plnění jejich daňových povinností. Daňová evidence ze své podstaty klade menší nároky na uzavření příslušných evidencí. To umožňuje poctivým podnikatelům, aby se přípravě svých daňových povinností začali věnovat již počátkem následujícího roku.

Zatímco sami podnikatelé, minimálně plátci DPH, již byli „donuceni“ k plně elektronické komunikaci se správcem daně a na ty zbývající tato povinnost od následujícího roku čeká, daňová správa má letos na formulář stále čas. Nepřipravenost elektronických formulářů má za důsledek fakt, že právě poplatníci, kteří jsou dlouhodobě zvyklí splnit svou legislativní povinnost spíše v počátku běhu lhůty, nemohou daňové přiznání platně elektronicky podat.

Finanční správa doporučuje tuto situaci řešit klasickým papírovým podáním. To ovšem znamená cestu na poštu či na finanční úřad, což nemusí být úplně optimální. Svaz účetních ČR doporučuje podnikatelům s aktivní datovou schránkou podat přiznání uložené ve formátu PDF svému správci daně právě prostřednictvím daňové informační schránky a apeluje na daňovou správu, aby takto učiněná podání plně akceptovala.

Současně vnímáme riziko opomenutí podání u těch poplatníků, kteří daňové přiznání zpracovali a nyní musí mít na paměti povinnost daňové přiznání „jen“ podat. Právě proto jsme požádali ministra financí o generální pardon na sankce související s pozdním podáním daně z příjmů fyzických osob, a to až do uplynutí náhradní lhůty, kterou správce daně stanoví výzvou, jíž podání daňovým poplatníkům „připomene".

Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních ČR

 

Tisková zpráva zde