Tisková zpráva Svazu účetních České republiky, z.s. k 20. výročí Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR

13. 11. 2017

Tento rok uplynulo 20 let od doby, kdy byl Svazem účetních roku 1997 připraven a spuštěn Systém certifikace a vzdělávání účetních ČR. Systém byl tvořen ve spolupráci se zahraničními experty a zejména v návaznosti a úzké spolupráci s britskou The Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, která sdružuje účetní z celého světa a ověřuje jejich znalosti a dovednosti z praxe. Význam účetní profese v transformovaných ekonomikách si plně uvědomil i stát, když právě na tuto aktivitu uvolnil finanční zdroje z programu PHARE. Jednalo se v té době o podporu projektů, které napomáhaly překlenout hospodářskou a politickou propast mezi zeměmi bývalého východního bloku a západní Evropy.

Hlavní myšlenkou a také cílem Certifikace účetních v ČR je posílení kvalifikační úrovně účetní profese v naší zemi a dosažení srovnatelnosti s ostatními vyspělými zeměmi EU a světa. Proces ekonomické globalizace a členství České republiky v Evropské unii vyžadují od účetní profese nové znalosti a kompetence. Projekt Certifikace účetní profese v ČR je pro naplnění těchto cílů základním krokem. Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Od roku 2008 se jedná o dvoustupňový vzdělávací systém – certifikovaný účetní a účetní expert. Strukturu certifikovaných účetních z dob startu systému výrazným způsobem doplňují i absolventi prvního stupně z původně třístupňového modelu – účetní asistent. Odbornou kvalifikaci účetního má zajistit nejen úspěšné složení zkoušek, které ověří teoretické znalosti a pochopení předmětu, ale i získání či ověření předchozích praktických zkušeností a dovedností. V neposlední řadě je podmínkou vydání certifikátu zavázání se k dodržování etického kodexu.

Certifikace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání. Studium v rámci systému certifikace je schopno ve svém oboru díky úzkému propojení profesního vzdělání a praxe umožnit absolventům snadné zařazení se na trh práce či účetních služeb. Navíc certifikát přináší konkurenční výhodu a prestižní ocenění profesních kvalit

Byť se jedná o nestátní projekt, svůj punc kvality mu stát dal nejen uvolněním dotačních zdrojů na svém zrodu, ale ve stále větším rozsahu funguje prostupnost systému do Komory auditorů ČR, jakožto legislativně regulované profese. Obdobně systém ACCA uznává právě českému systému certifikace nejvíce zkoušek oproti obdobným systémům jiných evropských zemí.

U příležitosti tohoto významného výročí proběhne Oslava účetní profese“ dne 22. listopadu 2017 na pražském Smíchově. Akci pořádá společně Svaz účetních České republiky z.s., Komora certifikovaných účetních, Institut certifikace účetních a. s. a ACCA. Jste srdečně zváni!

Ing. Jana Pilátová v. r. , prezidentka Svazu účetních ČR