Tisková zpráva: Svaz účetních České republiky opět plnohodnotně obsluhuje střední Moravu

12. 9. 2019

S radostí můžeme oznámit, že se Svazu účetních České republiky z.s., poté, co v soudní při úspěšně obhájil užívání ochranné známky „Svaz účetních“, začal po téměř dvouletých přístupových jednáních obsluhovat plnohodnotně střední část Moravy.

Z iniciativy účetních zde vznikl spolek, který se od září stává součástí struktury Svazu účetních České republiky, z.s. – jedná se o samostatný spolek „Svaz účetních Střední Morava, z.s.“ se sídlem v Olomouci. Předsedou je pan Martin Krupička, místopředsedkyní Ing. Petra Řeháková, DiS. a účetní ze spádové oblasti se již mohou začít na tento spolek obracet a využívat jeho služeb vůči členské základně v regionu, která bude průběžně představována na webových stránkách spolku.

Obdobně mohu členové tohoto nového spolku, stejně jako členská základna všech regionálních svazů účetních a Komory certifikovaných účetních využívat služeb svazového spolku Svaz účetních České republiky, z.s. a jeho servisní organizace Institut certifikace Svazu účetních, a.s. za zvýhodněných podmínek.

Těšíme se na posílení členské základny a setkávání s novými členy na regionální i celorepublikové úrovni.

Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky

 

Dokument zprávy zde