Tisková zpráva: Sněm delegátů Svazu účetních České republiky, z.s. zvolil nové členy výkonného výboru a revizní komise

1. 12. 2022

Dne 1. prosince 2022 se v Praze v hotelu Absolutum konal Sněm delegátů Svazu účetních České republiky, z.s. a členové Svazu účetních volili nové členy výkonného výboru a revizní komise.

Členy výkonného výboru byli zvoleni: Mgr. Ing. Miloslav Hejret, Mgr. Ing. Magdaléna Králová, Mgr. Jana Nováková, Martin Petr a Ing. Dana Vanke.

Členové výkonného výboru ze svého středu zvolili prezidentkou Svazu účetních ČR Mgr. Ing. Magdalénu Královou a viceprezidenty Mgr. Ing. Miloslava Hejreta a Martina Petra.

Členy revizní komise byli zvoleni: Ing. Martin Halámek, Ing. Julie Kukanová a Ing. Světlana Roženská.

Předsedou revizní komise byla zvolena Ing. Julie Kukanová a místopředsedkyní Ing. Světlana Roženská..

 

Mgr. Ing. Magdaléna Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky, z.s