Tisková zpráva: Slavnostní setkání u příležitosti 50. výročí založení Svazu účetních České republiky

18. 10. 2019

Rok 2019 je pro Svaz účetních České republiky jubilejní. Svaz účetních byl založen dne 28. května 1969 v Plzni. V tento den „D“ si přímo v Plzni připomněli toto významné výročí nejvyšší funkcionáři Svazu spolu s předsedy všech členských spolků na výroční schůzi Rady Svazu, jemuž předcházelo v předvečer přátelské posezení i prohlídka „místu činu“ – tedy secesní budovy Měšťanské besedy v Plzni.

Široká členská základna pak na přelomu léta a podzimu urazila pěšky či na kole symbolickou „Účetní padesátku“ a pohybem pod heslem „Účetním záleží na každém kroku“ slavila neformálními výlety napříč Českou republikou. Věříme, že jsme tak založili novou příjemnou tradici neformálních setkání.

V podvečer 17. 10. 2019 vyvrcholily akce připomínající 50 let profesní samosprávy účetních slavnostním setkáním v prostorách Jalta Boutique Hotelu v Praze na Václavském náměstí. Setkání bylo o účetních a pro účetní. Zúčastnila se jej celá řada členů Svazu účetních České republiky z jeho vedení a všech členských spolků, které zastupují jak jednotlivé regionální spolky, tak i Komora certifikovaných účetních sdružující absolventy Systému certifikace účetní profese Svazu účetních. A protože to byla narozeninová oslava, nechyběla ani celá řada významných hostů.

Setkání zahájil viceprezident Svazu účetních České republiky Martin Petr. Úvodní slovo po něm přednesla prezidentka Magdalena Králová. Ve svém projevu se krátce ohlédla za minulostí, ale protože žijeme teď a tady, zmínila zejména metodickou činnost, jejíž výstupy pronikají do softwarového produktu Účetní poradce a časopisu Metodické aktuality Svazu účetních. Vedle těchto médií jmenovala i časopisy Účetnictví a Účetnictví neziskových organizací a obcí, jejichž je Svaz vydavatelem a před necelými dvěma lety je převzal plně do své redakční činnosti. Významnou aktivitou Svazu je Systém certifikace účetní profese Svazu účetních. V tomto roce převzal Svaz účetních plně kontrolu nad systémem certifikace vstupem do Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. Za více než 20 let již Systém úspěšně absolvovalo téměř 5 000 účetních. Z nich se zhruba 1 000 sdružuje v rámci Svazu v Komoře certifikovaných účetních, celá řada dalších absolventů pak působí v regionálních Svazech. Ačkoli není Svaz účetních ustaven zákonem, zmínila prezidentka Svazu v této souvislosti veliký potenciál dobrovolného sdružování v rámci profese. Významnou do budoucna je též spolupráce se středním i vysokým školstvím. Opomenout nejde ani spoluúčast na tvorbě účetních pravidel a interpretací členstvím v Národní účetní radě, i samostatné aktivní připomínkování účetních a daňových předpisů, jakož i jiných zákonů, které účetní profesi ovlivňují. Jako výzvu do budoucna označila zejména aktivní účast na tvorbě nové účetní legislativy a digitalizaci profese.

Následovali zdravice významných hostů, které otevřel Petr Toman, viceprezident Komory daňových poradců, následoval člen Rady pro veřejný dohled nad auditem Radek Neužil. Oba zmínili důležitost účetnictví z hlediska průniku do profesí, které zastupují, ať už jde o zpracování daní či audit. Akademickou obec reprezentovala proděkanka Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Marcela Zárybnická Žárová. Promluvila zejména o přínosu vzdělávání v účetnictví, čímž je umožněn průnik absolventů studií do profese a do Systému certifikace účetní profese. Mezi hosty však byli akademici zastoupeni též Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity a Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.  Ve zdravicích pokračovala za Finanční správu ředitelka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová, za Hospodářskou komoru pan Ladislav Minčič a za partnerskou ACCA paní Viera Kučerová. Slavnostní shromáždění pozdravil i zástupce generálního partnera společnosti ABRA Software a.s. Martin Jirman. Krátce zavzpomínal jeden z pamětníků založení Svazu účetních Josef Zídek. Promluvil k vývoji profese a počátkům automatizovaného zpracování účetnictví. Projevy hostů uzavřel náměstek ministryně financí pan Stanislav Kouba, který nejen pozdravil a vyzdvihl význam účetní profese a Svazu účetních, jakožto významného partnera Ministerstva financí, ale zmínil též vývoj prací na nové účetní legislativě. Mezi hosty byli též zástupci České národní banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Všichni řečníci popřáli Svazu účetních České republiky mimo jiné ještě dalších minimálně 50 úspěšných let a vyjádřili naději k další prospěšné spolupráci.

Poté předal pan náměstek ministryně financí Stanislav Kouba spolu s prezidentkou Svazu účetních Magdalenou Královou ocenění 12 významným osobnostem Svazu účetních. Oceněni byli prof. Ing. Jaromír Báča (in memoriam) za založení Svazu účetních, prof. Ing. Hana Březinová za zavedení sekce metodiky Svazu účetních, prof. Ing. Lilia Dvořáková, za mezinárodní aktivity pro Svaz účetních, Ing. Lubomír Harna za přínos certifikace a aktivitu k založení Národní účetní rady, Ing. Vladimír Hruška za významnou redakční činnost, prof. Ing. Dana Kovanicová za celoživotní přínos profesi, prof. Ing. Bohumil Král za práci pro Komitét certifikace, Ing. Bohuslav Kural za práce v revizní komisi Svazu a rozvoj spolkové činnosti v regionech, Ing. Michal Ledvina a Ing. Marcela Mrkvičková oba za metodickou činnost, Ing. Pavel Novotný za metodickou činnost a aktivity v Národní účetní radě a Ing. Radka Podhrázská za aktivity při veletrzích SFAMEX a podporu automatizace a digitalizace účetní profese.

Výkonný výbor Svazu účetních též předal kytici a vyjádřil poděkování za práci pro profesi a vedení Svazu účetních České republiky úřadující prezidentce Magdaleně Králové.

Následovalo již nakrojení narozeninového dortu, koncert skupiny The Beatles revival a neformální zábava a rozhovory.

Všem děkujeme za účast, ale hlavně za dlouhodobou a úspěšnou spolupráci. Důvěra členské základny ale i všech významných partnerů nás zavazuje a přináší nám plno pozitivní energie pro další práci pro účetní profesi v České republice.

Výkonný výbor Svazu účetních České republiky

 

Tisková zpráva zde

Fotogalerie zde