Tisková zpráva: Ohlédnutí za rokem 2020 v účetní profesi

31. 1. 2021

 

Máme za sebou rok, který byl pro nás všechny náročný zcela novým, dosud neznámým, způsobem. Karanténa, která nás po velkou část roku uzavřela v našich domovech ovšem neznamená, že se v roce 2020 v profesi nic nedělo.

Pojďme si dnes připomenout, co se v účetní profesi po minulý rok dělo.

Počátkem roku jsme převzali předsednictví v Národní účetní radě (NÚR). Bylo to určitý milník, protože vzhledem k novým společným prostorám sídla Svazu účetních ČR a Institutu certifikace Svazu účetních jsme po letech přivítali všechny zástupce členů Národní účetní rady na domácí půdě. Snad i díky tomu byla účast na tomto jednání stoprocentní. Hned další jednání už ale ovlivnil nouzový stav a celostátní karanténa. Byli jsme to právě my, zástupci účetní profese, kteří jsme uspořádali po dvaceti letech od založení NÚR historicky první on line jednání, na která musela navázat i Vysoká škola ekonomická, jíž jsme předsednictví v průběhu léta v souladu se stanovami NÚR předali. Naštěstí nám bylo dáno se osobně setkat ještě pod naší taktovkou na výjezdním zasedání v Dobřichovicích u Prahy. Zcela poprvé se však konal on line i již tradiční Seminář Národní účetní rady a nebyl o nic méně přínosný než ty předešlé, i když dlužno připustit, že společenský rozměr akce scházel. I přes tyto „novinky“ ve stylu spolupráce byl rok úspěšný – Národní účetní rada vydala celkem 8 interpretací. Tři z nich autorsky zastřešili zástupci Svazu účetních (Ing. Simona Pacáková a Ing. Alice Šrámková).

Pokud jde o práci autorskou – rozhodl se Svaz účetních ČR kvalitativně posunout svůj dlouholetý poradenský software Účetní poradce na vyšší technickou úroveň. Odborný daňový a účetní portále „Daně pro lidi“ a nyní již i „Mzdy pro lidi“ jsme během roku spolupráce obohatili o obsah našeho Účetního poradce, který je nyní již do portálu implementován a dává vše na co byli uživatelé zvyklí na moderní technologické on line platformě.

Ještě, než nás nový koronavirus uzavřel doma, uskutečnil se také první „čaj o páté“, který pro členskou základnu Svazu účetních a adepty systému certifikace uspořádal náš Institut certifikace Svazu účetních. Sešli jsme se tentokrát téměř doma ve vyhlášené Erhartově cukrárně v Praze a milým a váženým hostem byl náměstek ministryně financí pan Mgr. Ing. Stanislav Kouba. Pan Kouba se členy promluvil hlavně o pracích na nové účetní legislativě a deklaroval, že ač se v rámci reorganizace na ministerstvu dostalo účetnictví do jeho „daňové“ gesce, nebude určitě v budoucnu Popelkou. (Dnes již mohu upřesnit, že svá slova dodržel a věcný záměr zákona o účetnictví na sklonku roku 2020 schválila vláda.) Setkání bylo příjemné a i když další plánovaný čaj zastavila pandemie, doufám, že v tomto roce navážeme a opět posedíme v klidu u něčeho dobrého se zajímavým hostem.

V březnu nás pandemie sice uzavřela doma, ale účetní rozhodně nezabrzdila. Svaz účetních ČR poskytoval celou dobu členské základně s neúnavnou vytrvalostí informační servis, kde jsme se zaměřili v první řadě na bezpečný způsob práce s doklady i s klienty, abychom všichni co nejvíce ochránili sebe i své blízké. Současně jsme ale intenzívně komunikovali všechna protikrizová opatření, která s sebou nesla liberalizační balíčky, dotace, daňové balíčky, úvěry apod. Kolegialita, kterou jste Vy, účetní, k sobě projevili, je naprosto úžasná. Převážila nad konkurencí a ukázala, že dobrých účetních je třeba čím dál tím více a že společně jsme jako profese silnější. Nebylo to ale jen rychlé pasívní předávání informací. V průběhu jara a počátku léta jsme přímo podpořili iniciativu Komory daňových poradců ČR ohledně posunu termínů pro daňová přiznání nebo přímo intervenovali spolu s partnery Hospodářskou komoru a opět Komorou daňových poradců v parlamentu, abychom pomohli podpořit protikrizové opatření související se zpětným uplatněním daňové ztráty, které má rychleji podpořit firemní peněžní toky.

Po prázdninách, kdy jsme se mohli trochu nadechnout, se sešla Rada Svazu účetních – tj. orgán, který se skládá z předsedů všech členských spolků Svazu a v roce, kdy není sněm, je v podstatě nejvyšším orgánem Svazu účetních ČR a přísluší mu schválit základní teze, strategie, rozpočet apod. Kolegové kvitovali práci i v době pandemie, avšak vnímali i obavu nad pozastavením spolkového života profese i změnami v koncepci vzdělávání. Nezbylo, než hrozby přijmout jako příležitost a postavit se k situaci, co nejvíce čelem, jak to Svaz účetních ČR za 50 let své historie vždycky činil.

Současně na podzim vyvrcholily rozhovory mezi Svazem účetních ČR a Hospodářskou komorou ČR slavnostním podpisem Memoranda o spolupráci a bylo tak podáním ruky prezidentů obou organizací stvrzeno významné partnerství. Jedním jeho pilířem je boj s administrativní zátěží v první linii podnikatelů podporou a rozvojem systému PES – právní ekonomický systém (byť v těchto nabyl pojem PES zcela jiných barev a významů, věříme, že PES Hospodářské komory bude mít delší a smysluplnější život). Druhý pilíř spolupráce je vzájemná kooperace a spolupráce v připomínkování legislativy, která formuje daňové a účetní prostředí v ČR a podpora významu kvalifikované účetní profese napříč podnikateli.

Úspěšný rok má za sebou též Systém certifikace účetní profese. Účetní doma vůbec nezaháleli a našli i čas na seberozvoj. V červnu jsme, byť v rouškách, zvládli den otevřených dveří a našli čas si promluvit s každým, kdo má o studium v systému certifikace zájem. V posledním srpnovém termínu registrace se zapsalo ke studiu v certifikaci 85 adeptů, což je za několik posledních let rekord! Aktuálně studuje v systému více než 700 adeptů.  Čísla ukazují, že certifikace účetních, byť na dobrovolné bázi, je stále profesionály žádaný produkt, který objektivně garantuje úroveň absolventů a dává tak certifikovaným účetním punc profesionality.

Samozřejmě se celý rok aktivně věnujeme připomínkování předpisů, které směřují jak k nové účetní legislativě, tak i úpravě profese samotné. Tu ovlivňuje mimo jiné legislativa souboru opatření proti tzv. praní špinavý peněz a aktuální evropská úprava tím klade nároky na širší odbornost účetních. I těmto diskusím jsme se věnovali společně s Ministerstvem financí v druhé polovině letošního roku. V tomto bodě jsme spojili síly s mezinárodní Asociací certifikovaných účetních (ACCA), ale i diskutovali se zástupci Komory daňových poradců tenkou hranu mezi účetního a daňového poradenství.

Druhé pololetí v naší praxi velmi ovládla digitalizace. Vzdálené formy spolupráce se stávají novou normou a na možnosti propojení informačních technologií a účetních softwarů se specializuje celá řada firem. Tomuto tématu se mimo jiné v rámci struktur Svazu účetních ČR věnovala Komora certifikovaných účetních na podzimní, jak jinak než on line, konferenci. Potřeba vzdálené práce, ale i rychlých a spolehlivých informací tento trend, na který jsme nastoupili v minulých letech, významně urychlila. Výzvou je tak pro nás v tuto chvíli už ani tak osvěta o novinkách, ale hlavně práce na normativní úpravě, aby se „účetnictví bez papíru“ stalo opravdu i legislativním pojmem, který plně naplní zákonné požadavky na auditní stopu a archivaci účetních dokladů. Aktuální právní úprava totiž bohužel za praxí v tomto bodě pokulhává.

I když se první pohled zdá, že jsme toho v uplynulém roce vzhledem k okolnostem moc neprožili, jak se dívám zpátky, zvládla toho profese dost! Ale i když i v našem Institutu nahradily prezenční školení webináře a vnímáme užitečnost moderních platforem, už teď se těšíme, že nový rok přinese i setkávání se – na školeních, profesně společenských a třeba i sportovních akcích. Doufám, že navážeme na účetní padesátku (pěšky i na kolech), protože i pohyb a smích s kolegy nám určitě schází. My ve Svazu účetních ČR totiž víme, že za všemi digitálními a údaji a umělou inteligencí stojí vždy profesionál – účetní – prostě lidé – Vy, a pro Vás tu Svaz účetních a Institut certifikace je.