Tisková zpráva: Mezinárodní den účetních - Každá profese má svůj význam a zaslouží si uznání. Některé z nich mají i svůj vlastní svátek.

10. 11. 2021

10. listopad je Mezinárodním dnem účetních. Důvod, proč právě 10. listopad najdeme v historii. Základ pro tento svátek je v historické události, kdy 10. listopadu 1494 byla v Benátkách vytištěna první učebnice moderního podvojného účetnictví v rámci matematické učebnice „Summa de arithmetica, geometria, proportii et proporcionalita“. O účetnictví pojednává 11. oddíl knihy – traktát „Particularis de computis et scriptus“, který je v dějinách účetnictví znám jako první tiskem vydaná učebnice tohoto oboru. Autorem této italsky psané učebnice je profesor matematiky na universitě v Perugii a františkánský mnich Luca Pacioli. Právě Pacioli měl obrovský význam pro rozvoj a standardizaci profesních účetních metod a díky tomu je považován za zakladatele účetnictví.

Od sklonku 15. století až dosud nebyl princip podvojného účetnictví překonán. Během vývoje pomohly k výpočtům kalkulačky, zápisy nahradily nejrůznější formy automatizovaného zpracování dat, knihy nahradily počítače a nyní se díky digitalizaci proces stává bezpapírový a realitu v účetnictví dokáže zobrazit téměř v reálném čase. Na pozadí ale stále vše funguje právě na původní bázi podvojných zápisů. Tak jako mince má dvě strany, účetní zápis má již více než 500 let své „má dáti“ „dal“. A samozřejmě stejně dlouhou dobu je tu i účetní profese, protože to, co potřebuje hospodář v jakémkoli věku, je správná a včasná informace. Svou každodenní prací účetní např.:
- připravují informace pro každodenní operativní chod každé jednotky, ať už jde o skladové pohyby, peněžní transakce apod.,
- v pravou chvíli jsou připraveni poskytovat podklady pro strategická rozhodnutí vrcholové managementu, - poskytují informace třetím stranám pro nejrůznější formy financování, ať už jde o bankovní úvěry, dotace, další vstup akcionářů apod.,
- dávají základnu pro výpočty a odvody daňových povinností.

Nevyjmenovali jsme určitě vše, je ale zřejmé, že bez včasné a kvalitní účetní informace by se zhroutilo řízení soukromoprávních i státních organizací a nefungoval by ani řádný výběr daní pro chod státu. Aniž bychom definovali, jak velkým kolečkem v soukolí účetní jsou, je zřejmé, že bez nich by ekonomika nemohla fungovat.

Svaz účetních přeje všem účetním pevné zdraví, hodně pohody, radosti z dobře odvedené, ale i zaplacené práce, ať je stále baví a naplňuje. Závěrem si dovolím popřát také to, aby účetní i nadále žili s profesí a společně s námi tvořili a formovali naši profesní organizaci Svaz účetních České republiky a jejím prostřednictvím účetnictví a postavení účetních nejen v naší republice.

Vše nejlepší…

Svaz účetních České republiky, z.s.

 

Tisková zpráva zde