Tisková zpráva: Kvalitu účetních služeb zhoršuje chybějící legislativa, neznalost trhu i nedostatek účetních. Postihy jdou za podnikateli

24. 11. 2022

24. 11. 2022 v Praze: Celostátní průzkum na téma vzdělávání a digitalizace účetní profese realizovaný Svazem účetních ČR a startupem wflow.com ukázal, že podnikatelé a manažeři vidí budoucnost účetních spíš v digitalizaci jejich práce než v posunu účetních do klíčových pozic ve firmě. I když svou účetní vnímají jako důležitou, většina z nich ani neví, jaká jsou kritéria pro výkon této profese. Neumí si ověřit jejich kvalifikaci, proto až 66 % podnikatelů dává jen na reference. Odpovědnost za vedení účetnictví jde ale za statutárními orgány. O chybějící sebedůvěře účetních vypovídá i to, že téměř polovina z nich považuje svou profesi za primárně administrativní a byrokratickou. V roli respektovaného poradce se vidí jen 21 % účetních. I přes to, že jejich práce ovlivňuje fungování a prosperitu firem a pochybení mívá závažné důsledky.

 

Přímá odpovědnost za něco, čemu nerozumíte nebo o tom nevíte

Až 90 % podnikatelů a manažerů si uvědomuje důležitost účetních ve svých firmách, ale jenom 38 % z nich zná podmínky, které se vztahují k vydání živnostenského oprávnění (ŽO) pro výkon účetní profese. Tři čtvrtiny podnikatelů a manažerů by uvítaly, kdyby se účetní pravidelně vzdělávali a byli více kvalifikovaní.

Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňuje Svaz účetních i její prezidentka Magdaléna Králová. „Není týdne, kdy bychom neobdrželi telefonát od podnikatelů, kteří se ptají, jak mohli jejich externí účetní dostat živnostenské oprávnění, a proč neexistují postihy za to, že jejich firmy dovedli k vysokým pokutám od finančního úřadu nebo do dalších poměrně vážných problémů. Tyto stížnosti mají v posledních letech co do počtu nebo závažnosti stoupající tendenci. Za účetnictví totiž vždy kompletně zodpovídá sám podnikatel, i když jej zajišťuje odborná firma. V tom se liší práce účetních například od auditorů, kteří za výsledky své práce zodpovídají v plném rozsahu. Tato situace mě jako účetní a majitelku účetní firmy mrzí o to víc, protože na trhu ztrácí renomé celá naše profese,“ nastiňuje Magdalena Králová, prezidentka profesní organizace Svazu účetních ČR.

Certifikace od Svazu účetních mi přinesla větší odbornost a více znalostí, které mi umožňují lépe pochopit některé postupy a situace, se kterými se v praxi běžně setkávám, uvádí Radomila Ševčíková, vedoucí odboru controllingu společnosti GUMOTEX, akciová společnost.

 

Příběhy podnikatelů, jejichž firmy skončily z důvodu nekvalifikované práce účetních uloženými pokutami nebo závažnými existenčními problémy naleznete v příloze č. 1.

Kvalita jen jako výsledek vyspělosti trhu nebo zavedené legislativy

Jenom 40 % byznysmenů přihlíží při výběru účetních na jejich kvalitu z hlediska kvalifikace (ukončené SŠ/VŠ vzdělání nebo certifikace). Většina z nich se spoléhá na reference. Téměř polovina podnikatelů a manažerů neví o existenci dobrovolného systému certifikace od Svazu účetních. Na rozdíl od 87 % účetních, kteří o systému certifikace ví, ale jen 11 % je jejím držitelem. I účetní vnímají nedostatek účetních na trhu, ale pro většinu z nich jsou podmínky pro výkon účetní praxe (ŽO) dostatečné (57 %).

„Našimi aktivitami i zaměřením Svazu, který má dnes kolem 4,5 tisíc členů, se dlouhodobě snažíme o zvyšování kvality práce účetních prostřednictvím vzdělávání. Kromě množství kurzů a výměny zkušeností na odborných konferencích nabízíme i mezinárodně uznávaný program certifikace. Ten je dobrovolný a placený. Vzdělává nejen v účetnictví a daních, ale poskytuje i právní povědomí, IT gramotnost, statistické a manažerské vyhodnocování. Jedině tak může být účetní, tak jako ve vyspělých ekonomikách, partnerem vrcholových manažerů“, pokračuje Magdalena Králová.

Situaci na trhu by mohla zlepšit legislativa kultivující účetní profesi, která je stále v nedohlednu, byť na letitý problém podnikatelé i oborové organizace soustavně poukazují. Přísnější podmínky pro vydávání živnostenského oprávnění pro vedení účetnictví včetně povinného vzdělávání by také výrazně přispěly ke zlepšení kvality na trhu účetních. V současné době se totiž účetnictví může věnovat i ten, kdo nemá potřebnou kvalifikaci. V ČR není zavedená v tomto oboru povinnost skládat profesní zkoušky. Připravovaný nový zákon o účetnictví, který má vstoupit do platnosti v roce 2024, situaci pravděpodobně nezmění. Neukládá přísnější podmínky pro výkon účetní praxe nebo povinnou certifikaci a statutárním orgánům poskytne jen koncepční rámec bez konkrétního návodu jak zacházet s účetnictvím.

 

Technologie ano, ale obava z nich stále převažuje

Většina byznysmenů (87 %) i účetních (57 %) vidí budoucnost účetní profese v digitalizaci a v používání technologií. Shodují se i na tom, že účetní profese se do budoucna zásadněji nezmění. Jen pětina byznysmenů a účetních věří, že z účetních se stanou kvalifikovaní poradci a jejich pozice bude v partnerském vztahu s managementem firem. Až polovina podnikatelů se obává zavádění technologií do svého účetnictví. Mají strach z jejich selhání a nedostatku know-how při jejich využívání. Situace je obdobná i u účetních, přičemž 35 % z nich tvrdí, že technologie ještě nevyužívají, protože to nechce vedení firmy nebo jejich klienti.

„Obecně lze říct, že šikovné a úspěšné účetní provází tak vysoká odbornost jako i využívání technologií. Jen účetní, kteří chtějí číst data, mají odvahu zavádět do své práce automatizační nástroje a zbavovat se zbytečné manuální práce. Naše firma na začátku vyrostla právě díky progresivním účetně-poradenským kancelářím, které technologie zavedly z důvodu uvolnění kapacit svých odborníků, kteří se tak mohli věnovat více klientům a odbornější práci. Slovo změna má v konzervativním účetním oboru nahořklou konotaci. Lidem často chybí informace a procesy, jak technologie zavést a dobře používat. Tady vnímáme velkou potřebu nás technologických firem je nejen vymýšlet, ale pomáhat i úspěšně implementovat,“ doplňuje Robert Soudný, CEO wflow.com.

„V GT jsme se rozhodli nečekat na to, až nás klienti osloví s požadavky týkajícími se digitalizace účetnictví, ale sami být rozhodujícím faktorem při jejich zavádění. Interně jsme proto převedli 95 % našich klientů z papírové do elektronické agendy ještě před vzájemnými konzultacemi a detailní analýzou jejich situace. To nám dalo velkou výhodu, protože jsme jim v následujícím kroku mohli ukázat přínosy automatizace přímo na jejich datech. Tímto jsme zefektivnili interní postupy pro práci s účetními doklady a zároveň klientům poskytli nástroj, jak se odkudkoli a kdykoli dostat ke svým datům,“ uvedl Peter Burnus, Director Grant Thornton Tax & Accouting s.r.o.

 

Osvěta byznysu jako klíč ke zlepšení účetních služeb

„Na základě situace na trhu jsme se ve Svazu rozhodli, že zaměříme svou pozornost víc na podnikatele. Ve spolupráci s wflow.com (pozn. zainvestovaný technologický startup, který vyvíjí aplikaci pro digitální účetnictví a zpracování dokladů v cloudu) jim chceme přinášet jasné informace k tomu, aby se mohli při výběru a práci s účetními dobře rozhodovat,“ pokračuje Magdalena Králová. „Chceme jim třeba ukázat, že je normální pokládat otázky směrem k účetní kvalifikaci, ověřovat si informace nebo chtít od externí účetní firmy určité standardy práce. Na speciální webové stránce ZDE tak najdou pozvánky na tematické webináře, odkazy na užitečné články nebo kontakty na nás,“ doplňuje Magdalena Králová.

 

Příloha č. 1:

Příběhy podnikatelů, jejichž stížnosti byly přijaty Svazem účetních v roce 2022. Jejich firmy skončily z důvodu nekvalifikované práce účetních uloženými pokutami, nebo bankrotem:

1.      V centru krajského města vyhořela restaurace. Škoda na zásobách byla více než 800.000 Kč. Jejich účetní k datu požáru neúčtovala o škodě (úbytek zúčtovala až koncem roku navíc nikoli jako škodu, ale jako běžnou spotřebu). Tím nemohl být řádně doložen úbytek zásob a podnikatel chybou účetní nezískal od pojišťovny plnění na náhradu škody, ač si rizika uvědomoval a pojistku na ně předem uzavřel. Podnikatel tak musel ukončit činnost restaurace, o práci přišlo asi 15 lidí.

2.      Pokud si kdokoliv objedná na Facebooku (Meta) reklamu pro obchodní účely, přijímá službu s místem plnění v ČR od irského subjektu a stává se identifikovanou osobou s povinností registrace, podání přiznání a podání souhrnného hlášení. Majitelé zavedeného českého e-shopu s oblečením, kteří prodávali zboží i díky kampaním na Facebooku, na tuto neznalost doplatili. Jejich účetní, která měla mít povědomí o daňových souvislostech, měla podnikatele o této povinnosti informovat. V tomto případě se tak nestalo a Finanční úřad při kontrole nalezl v účetnictví e-shopu faktury za reklamu, u kterých nebyly splněny povinnosti viz výše. Pokuta a doměření byly pro firmu likvidační. Pět let fungující firma tak ukončila svoji činnost, a to po vyčíslení pokut, penále a doplacení daní. Na tyto platby si majitelé (manželé) museli peníze půjčit a spláceli je 7 let.

3.      Třetí příklad se týká zavedeného obchodu s klenoty, který fungoval více než 20 let. Po úmrtí své účetní si majitel našel novou externí účetní. Byla absolventkou rekvalifikačního kurzu a měla odpovědného zástupce, neboť neměla žádnou praxi. Po uzavření smlouvy o vedení účetnictví žil podnikatel v domnění, že dotyčná automaticky převzala veškerou zodpovědnost za účetnictví a zpracování veškerých daňových přiznání. Po třech letech spolupráce s novou účetní prokázala kontrola Finančního úřadu chyby v účetnictví a z toho vyplývající chyby v daňových přiznáních, následně i velké nedoplatky a penále. Firma skončila bankrotem a podnikatel zjistil, že účetní není účetní, ale osoba s živnostenským listem na administrativní činnost. Firma měla čtyři zaměstnance (prodavačky) a živila majitele a jeho syna.

 

====================

Informace o průzkumu realizovaného od 25.8. do 21.10. 2022
- 309 respondentů (101podnikatelů/manažerů, 208 účetních)
Demografická data podnikatelů/manažerů:
- 70 % firem (0–50 zaměstnanců), 22 % firem (nad 100 zaměstnanců), 8 % firem (52–100 zaměstnanců)
- 80 % služby, 17 % výroba, 3 % jiné
- 40 % majitelé firem, 37 % CFO a finanční manažeři, 16 % CEO, 7 % jiné
Demografická data účetních
- 37 % firem s 0–5 zaměstnanců, 42 % firem s 6–100, 21 % s více než 100 zaměstnanci
- 70 % účetní outsourcing, 30 % interní účetní oddělení firem

 

Svaz účetních České republiky, z. s. je od svého vzniku v roce 1990 dobrovolnou a nezávislou profesní organizací s celostátní působností, tvořenou 14 samostatnými členy (13 krajskými spolky a Komorou certifikovaných účetních). Přes své odborné aktivity a projekty dnes ovlivňuje přes 4 500 členů – účetních, auditorů, daňových poradců a další jednotky tisíc sympatizantů. Nejvýznamnějším úkolem Svazu v současnosti je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován mimo jiné realizací systému certifikace účetní profese, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména v návaznosti na úzkou spolupráci s britskou The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA, která funguje již od roku 1997.

wflow.com je český technologický startup, jehož misí je digitalizace účetnictví ve firmách doma i ve světě. Tým wflow vyvíjí cloudovou aplikaci, která usnadňuje práci s oběhem, vytěžováním nebo schvalováním účetních dokladů. Dnes s wflow digitalizuje již více než 3000 firem ve 4 zemích Evropy. V lednu 2022 zainvestoval do startupu investiční program Seed Starter České spořitelny.