Tisková zpráva KDP ČR: 27. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR

15. 11. 2019

V pátek 15. listopadu se v prostorách hotelu Voroněž v Brně konala Valná hromada Komory daňových poradců ČR.

Mezi pozvanými čestnými hosty byla Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství, která ve svém vystoupení pozdravila všechny přítomné daňové poradce. Poukázala zejména na to, že za necelý rok, kdy zastává svoji funkci a navštívila velkou řadu akcí nejen s účastí Komory daňových poradců, si ověřila, že vzájemná komunikace je pro spolupráci naprosto zásadní. Ocenila tak spolupráci s Komorou daňových poradců, kde právě společná komunikace je nezbytná pro efektivní výběr daní spojený s přílišným nezatěžováním daňových subjektů. Informovala také o aktuální situaci ve finanční správě, kdy se jednotlivá pracoviště stále více specializují a pracují na zjednodušení jednotlivých procesů, aby byla finanční správa co nejefektivnější.

Mezi dalšími hosty vystoupily také Lenka Vidovičová, členka představenstva České advokátní komory a Magdaléna Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky. Právě ta upozornila nejen na překryvy odborné spolupráce mezi účetními a daňovými poradci, ale také na oblasti, kde se tyto profese vzájemně doplňují. A právě zde vidí přidanou hodnotu, kterou obě organizace mohou společně poskytnout.

 

Zdroj: www.kdpcr.cz