Tisková zpráva Hospodářské komory ČR: Hospodářská komora České republiky doporučuje zaměstnavatelům, aby rozdílné životní náklady zaměstnanců promítali mimo mzdu, např. ve formě příspěvku na bydlení

18. 8. 2020

Hospodářská komora České republiky na základě analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu nerovnosti odměňování zaměstnanců České pošty v regionech doporučuje zaměstnavatelům, kteří působí na území celé ČR a mají mezi jednotlivými regiony mzdové disproporce na stejných pracovních pozicích, aby pečlivě prověřili, zda pro takové rozdíly existují objektivní důvody, které umožňuje regulace stanovená zákoníkem práce. Zároveň zdůrazňuje, že diferenciace mezd je tržní realitou, proto by úřady měly upřesnit pojmy v zákonech, kterými se zaměstnavatelé musí řídit. Zaměstnavatelům také doporučila, aby dvakrát bedlivě posoudili, zda předpokládaná odlišnost tkví jen v tom, že k výkonu práce dochází v různých regionech ČR.

Zdroj: www.komora.cz