Tisková zpráva Hlavního výboru Svazu účetních k nepřehledné situaci v souvislosti s působením Svazu účetních na severní Moravě

7. 9. 2015

V poslední době vznikla nepřehledná situace v souvislosti s působením Svazu účetních na severní Moravě. Za účelem vysvětlení této nepřehledné situace vydáváme tuto tiskovou zprávu.

Jak se můžete dočíst na stránkách celorepublikového Svazu účetních (www.svaz-ucetnich.eu), dnes již bývalá Základní organizace Svazu účetních Olomouc je v likvidaci. Základní organizace Svazu účetních Olomouc, IČ: 00561924, byla zrušena v souladu s ustanovením článku 6, odst. 32 Stanov Svazu účetních rozhodnutím Hlavního výboru Svazu účetních ze dne 16. 2. 2015, jež bylo potvrzeno rozhodnutím revizní komise Svazu účetních ze dne 11. 5. 2015.

Vedení této likvidované ZO Olomouc v posledních několika letech postupně převádělo bez vědomí členů celorepublikového Svazu účetních členství do soukromé organizace nazvané Svaz účetních Olomouc, spolek (IČ: 01567578) a Svaz účetních Ostrava, spolek (IČ: 01694812) vedené paní Danielou Vláčilovou.

V tichosti a nenápadně došlo ke změně bankovního konta, takže nastala situace, že členové, domnívající se, že jsou stále součástí celorepublikového Svazu účetních, chtěli zaplatit členské příspěvky, ale bohužel, ty se vracely zpět s odůvodněním, „ZANIK ZO SU INFO:602 730 916“.

Z výše uvedeného vyplývá, že Svaz účetních Olomouc, spolek (IČ: 01567578) a Svaz účetních Ostrava, spolek (IČ: 01694812) nemají s celorepublikovým Svazem účetních, jehož sídlo je v Praze, Jugoslávská 567/16, IČ: 00571288 nic společného, nejsou jeho organizační jednotkou a jedná se tedy jen o běžné soukromé vzdělávací agentury, které zneužívají pro svoji komerční činnost jméno Svaz účetních.

Za účelem zajištění zázemí pro své členy zřídil Svaz účetních svoji pobočku v Olomouci, jejímž vedením je pověřena paní Ing. Miloslava Halusková. Více informací o Svazu účetních pobočce Olomouc se dozvíte na webových stránkách www.suolomouc.cz.

Svaz účetních a jeho organizační struktura – viz www.svaz-ucetnich.eu :

- Svaz účetních, hlavní výbor, Praha – IČ: 00571288

- Komora certifikovaných účetních, Praha – IČ: 22909346

- Svaz účetních, základní organizace Brno – IČ: 00558451

- Svaz účetních, základní organizace České Budějovice – IČ: 60073021

- Svaz účetních, základní organizace Hradec Králové – IČ: 13586441

- Svaz účetních, základní organizace Jablonec nad Nisou – IČ: 60252359

- Svaz účetních, základní organizace Jihlava – IČ: 42634750

- Svaz účetních, základní organizace Karlovy Vary – IČ: 18229361

- Svaz účetních, základní organizace Liberec – IČ: 46744517

- Svaz účetních, základní organizace Nový Jičín – IČ: 14614421

- Svaz účetních, základní organizace Ostrava – IČ: 18051049

- Svaz účetních, základní organizace Pardubice – IČ: 0864617

- Svaz účetních, základní organizace Plzeň – IČ: 00520781

- Svaz účetních, základní organizace Praha – IČ: 18631291

- Svaz účetních, základní organizace Ústí nad Labem – IČ: 44226799

- Svaz účetních – pobočka při HV Olomouc – IČ: 00571288

 

Praha 7. 9. 2015

Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních