Tisková zpráva ACCA: Posílení rovnosti žen na trhu práce je podmínkou ekonomického oživení

23. 3. 2021

Mezinárodní asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) považuje posílení rovnosti žen na trhu práce – a jejich rovný podíl na ekonomickém oživení po pandemii koronaviru – za nezbytnou podmínku ekonomického růstu. Zásadám rovného přístupu by mohla pomoci důsledná aplikace Gender Responsive Budgeting (GRB). Využití principu GRB vládami jednotlivých zemí je podle ACCA o to důležitější, že ženy byly vinou pandemie na trhu práce tvrději postiženy než muži. Uplatnění GRB je důležité i pro Českou republiku, kde stále přetrvává výrazná nerovnost v odměňování mužů a žen. Rozdíl ve výdělcích mezi muži a ženami činí závratných 20,1 %, což je jeden nejvyšších rozdílů v rámci států Evropské unie.

I přesto, že ženy představují celosvětově 39 % všech zaměstnanců, tak na ně měla pandemii na trhu práce daleko tvrdší dopad. Z těch, kdo ztratili pracovní místo právě v důsledku pandemie, tvoří 54 % žen. 

Úplné znění Tiskové zprávy ACCA