Tisková zpráva – 50. výročí založení Svazu účetní České republiky

28. 5. 2019

Dne 28. května 2019 uplynulo již 50 let od založení profesní samosprávy, která hájí práva účetních specialistů v České republice.

28. května 1969 se v Měšťanské besedě v Plzni konalo ustavující shromáždění Českého svazu účetních a statistiků. U vzniku této profesní organizace bylo přímo účastno 225 zástupců regionů, ale též zástupci Ministerstva financí a Vysoké školy ekonomické. Obě tyto instituce jsou výrazným partnerem Svazu účetních až dodnes. K těmto tradičním partnerům za uplynulé roky ovšem přibyla i řada dalších, ať již ze státní správy či dalších samosprávných profesních organizací.

U této příležitosti se v předvečer výročí sešli nejvyšší zástupci Svazu účetních společně s předsedy regionálních členských spolků a Komory certifikovaných účetních na výroční schůzi Rady Svazu právě v Plzni. Pracovnímu jednání předcházelo přátelské posezení. Slavnostní přípitek s prezidentkou Svazu Magdalenou Královou přednesl čestný host pan Ing. Josef Zídek, jakožto zástupce delegátů ustavujícího sněmu. Společně jsme zavzpomínali, resp. ti mladší sdíleli příjemnou exkurzi do minulosti a následně si prohlédli „místo činu“ nádhernou secesní budovu Měšťanské besedy.

Den „D“ 28 květen 2019 již patřil pohledu do budoucna. Kromě běžné roční agendy přijala Rada Svazu základní teze strategie rozvoje účetní profese pro nejbližší období 2019 – 2022, jejímiž pilíři jsou spolupráce se vzdělávacím systémem v oboru účetnictví, další odborné vzdělávání účetních, PR účetní profese a odborníků jako zástupců Svazu účetních České republiky, resp. Komory certifikovaných účetních, účetní a související metodika a legislativní podpora profese, certifikace účetní profese a profesní etika.