Svaz účetních ČR se zúčastnil konzultace k zavedení plošného „reverse charge“

13. 12. 2018

Dne 13. prosince 2018 se na pozvání ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové konala konzultace s odborníky z praxe na téma zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti, tzv. reversche charge. Problematiku se zástupci Ministerstva financí a daňové správy diskutovali odborníci z řad podnikatelů, tj. zástupci Svazu průmysly a dopravy a Hospodářské komory, z akademické obce zastoupené Vysokou školou ekonomickou a představitelé profesních organizací – Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR. Svaz účetních reprezentovala prezidentka Mgr. Ing. Magdaléna Králová spolu s členem výkonného výboru Mgr. Ing. Miloslavem Hejretem.

Odborníci z praxe ve shodě poukázali zejména na problematiku administrativní zátěže ve vazbě na krátkodobou platnost dočasné výjimky na zavedení tohoto daňového mechanismu a shodli se se státní správou na tom, že přínosy pro státní rozpočet je nutné velmi pečlivě zvažovat ve vazbě na vyvolané náklady jak na straně státu, tak na straně plátců daně z přidané hodnoty. Zavedení tohoto nového daňového mechanismu by mělo dopadnout cca  250 tis. subjektů. Problematiku budeme pečlivě sledovat.