Souhrnná informace MF k paušální dani

21. 12. 2020

Pokud chtějí poplatníci vstoupit do režimu paušální daně, je nezbytné, aby to oznámili nejpozději do 11. 1. 2021 finančnímu úřadu.

Základní informace naleznete zde.

Tiskopis oznámení je dostupný na finančních úřadech, interaktivní online formulář naleznete na webu Finanční správy.