Šetření Hospodářské komory pro Ministerstvo financí: Plošný reverse charge ano, ale když bude jen na omezenou dobu, zatíží nás zbytečnou administrativou i náklady

23. 9. 2019

Hospodářská komora navázala na konzultaci, které se na sklonku minulého roku účastnil vedle zástupců podnikatelů, daňových poradců a akademické obce též Svaz účetních České republiky. Průzkum, jehož se účastnili průřezově podnikatelé všech velikostí a oborů, potvrdil, že tento systém podnikatelům v zásadě nevadí. Potvrdila se však očekávaná zvýšená administrativní zátěž, která je spojená zejména s riziky, na něž jsme během konzultace upozorňovali, a to s úpravou účetních systémů, které podnikatelé odhadují na desítky tisíc korun. Problém vidí firmy i v tom, že zavedení tohoto systému je pouze dvouleté, a pak se budou opět muset vracet ke stávajícímu systému. Najdete v tiskové zprávě Hospodářské komory zde