Rozhodnutí Ústavního soudu - odklad 3. a 4. fáze evidence tržeb

15. 12. 2017

Dne 15. 12. 2017 Ústavní soud zrušil platnost některých částí zákona o evidenci tržeb (EET).

Nejvýznamnějším zásahem Ústavního soudu do aktuální podoby zákona je odklad náběhu III. a IV. fáze evidence tržeb do doby, než bude provedena novela tohoto zákona tak, aby respektoval vůli Ústavního soudu. Vzhledem k rozsáhlosti změn, které bude nutné v návaznosti na rozhodnutí ÚS legislativně upravit, vnímá Ministerstvo financí rozhodnutí odložit náběh III. a IV. fáze evidence tržeb jako jediné možné.

Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí ÚS

Tisková zpráva Ústavního soudu