Redakční rada Metodických aktualit 28. 8. 2018

10. 8. 2018

Léto – čas dovolených – je v plném proudu. Členové Redakční rady však nezahálí, pilně pracují a zamýšlejí se nad tematickým zaměřením dalších čísel časopisu. Zářijové číslo, MA č. 8/2018, čtenáře jistě osloví. Jeho stěžejním tématem bude uplatňování DPH u dovozu a vývozu zboží včetně služeb na ně přímo vázaných. Připravujeme také další odborná stanoviska k dotazům z praxe.