Redakční rada Metodických aktualit 26. 9. 2017

19. 9. 2017

Blíží se jednání zářijové Redakční rady Metodických aktualit, které se uskuteční 26. 9. 2017. Na něm budou její členové vytvářet obsah již devátého čísla odborného časopisu. Rádi bychom využili naší dlouhodobé spolupráce s JUDr. Petrem Čechem, Ph.D., LL.M. a věnovali se některé z vybraných oblastí občanského zákoníku. Jako stěžejní téma Metodických aktualit č. 9/2017 jsme zvolili právní úpravu věcí, vlastnictví a spoluvlastnictví, a to z pohledu aktuálních právních výkladů a judikatury. Zařadíme rovněž stanoviska k odborným dotazům z praxe, které se týkají účetní a daňové problematiky.