Redakční rada Metodických aktualit 25. 10. 2017

16. 10. 2017

Poslední desáté číslo letošního ročníku Metodických aktualit bude již tradičně věnováno účetní závěrce podnikatelů. Autorský kolektiv se zaměří zejména na právní úpravu a proces inventarizace, jednotlivé uzávěrkové operace s využitím praktických příkladů (i v návaznosti na daň z příjmů), rozsah a obsah účetní závěrky ve vazbě na jednotlivé kategorie účetních jednotek, povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Zpracována bude i rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh.