Redakční rada Metodických aktualit 25. 9. 2018

20. 9. 2018

Již příští úterý se opět setkají členové Redakční rady, aby pro své čtenáře připravili v pořadí již deváté číslo letošního ročníku Metodických aktualit. Do prvního tematického bloku chystají zařadit článek, který se zabývá archivnictvím a spisovou službou se zaměřením na podnikatele. Na programu dne budou také odborné dotazy a zpracování odpovědí na ně, jakož i příprava tematického plánu časopisu pro další rok.