Redakční rada Metodických aktualit 23. 5. 2017

18. 5. 2017

Do právě připravovaného čísla Metodických aktualit – MA č. 7/2017 by redakční rada ráda zařadila téma, o které si čtenáři píší, často nám zasílají dotazy vztahující se k dané problematice. Jedná se o uplatňování DPH u přeshraničních služeb. Předplatitelé našeho časopisu se mohou těšit na odborný článek ing. Václava Bendy, specialisty na DPH, který by se měl detailněji věnovat uplatňování DPH při poskytování služeb mezi ČR a EU a mezi ČR a třetími zeměmi (a to z pohledu českého subjektu i z pohledu zahraničního subjektu) a uplatnění režimu jednoho správního místa.

Členové Redakční rady budou diskutovat nad novými odbornými dotazy čtenářů a zpracovávat odpovědi na ně. S jejich řešením se budou moci tazatelé seznámit v rámci odborného bloku Stanoviska k dotazům, který pravidelně zařazujeme do našeho časopisu.