Redakční rada Metodických aktualit 23. 10. 2018

17. 10. 2018

Účetní závěrka podnikatelů - to bude téma Metodických aktualit č. 10/2018. Poslední číslo letošního ročníku MA přinese základní informace o právním rámci a upozorní na nejdůležitější změny v účetních předpisech pro účetní období roku 2018. Budeme se věnovat procesu inventarizace, jednotlivým uzávěrkovým operacím i rozsahu a obsahu účetní závěrky ve vazbě na jednotlivé kategorie účetních jednotek. Autorský kolektiv připravuje řadu praktických příkladů.